If you use this site, you agree to our use of cookies. More information I ACCEPT COOKIES
Fronius Slovensko
Ak chcete zvoliť krajinu alebo jazyk, kliknite sem
O nás Produkty Zamerané na zváranie Info a podpora Aktuality Kontakt
Home/Perfect Welding/Zamerané na zváranie/Všeobecne o zváraní/CMT 

CMT-zváranie

Moderná spojovacia technika napĺňa stále vyššie nároky. Medzi podstatné kritériá patria stabilita procesu, reprodukovateľnosť a hospodárnosť. V súčasnosti ponúka spájanie špecifických vlastností materiálov zaujímavé perspektívy. Kompozitné materiály dodávajú konštrukčnému dielu alebo výrobku žiaduce vlastnosti viacerých materiálov. Takéto spojenia sa doteraz dali realizovať iba mechanicky alebo lepením. Oveľa zaujímavejšie však je tepelné spájanie kovov s rôznymi vlastnosťami. Ťažiskom sú pritom spojenia ocele s hliníkom, napríklad vo výrobe motorových vozidiel, kde vytvárajú doposiaľ netušené inovácie.  

Princíp

Spájania nerovnakých materiálov si vyžaduje presné poznanie ich príslušných vlastností. Hliník presvedčuje predovšetkým nízkou mernou hmotnosťou i optimálnymi úžitkovými vlastnosťami a spracovateľnosťou. Aj tak si však v mnohých oblastiach nedokážeme odmyslieť oceľ s ohľadom na jej pevnosť a nízke náklady. Medzi ďalšie potrebné, konkrétnejšie informácie patria predovšetkým korózne správanie, koeficient tepelnej rozťažnosti, a takisto atomárne vlastnosti. Pri tepelne intenzívnom spájaní ocele s hliníkom vzniká v hraničnej vrstve oboch materiálov takzvaná intermetalická fáza. Čím väčšie je vnášené teplo, tým rozsahlejšia bude intermetalická fáza a o to horšie budú mechanicko-technologické vlastnosti spojenia. Avšak aj chemicko-fyzikálne vlastnosti si vyžadujú príslušné opatrenia. Rôzne koeficienty tepelnej rozťažnosti oboch materiálov spôsobujú v oblasti spojenia napäťové pole. Netreba zabúdať ani na výrazne vyšší sklon ku korózii. Je to zapríčinené veľkým rozdielom elektrochemického potenciálu ocele a hliníka. Všetky technológie spájania hliníka, ktoré doteraz existovali, sa dajú realizovať iba pre určité geometrie alebo sú veľmi náročné na riadiacu techniku. Hoci nezlučiteľnosť ocele a hliníka z hľadiska techniky zvárania mnohí metalurgovia považovali za všeobecne platnú poučku, rozsiahle výskumné práce potvrdili, že zváranie MIG/MAG má naozaj potenciál na oblúkové spájanie ocele s hliníkom. Postup CMT je výsledkom neustáleho prispôsobovania zvárania MIG/MAG potrebám spájania ocele s hliníkom. CMT umožňuje riadený, takmer bezprúdový prechod materiálom. Základný materiál hliník sa taví spolu s hliníkovým prídavným materiálom, pričom tavenina zmáča pozinkovaný oceľový materiál. Zvárací drôt sa pohybuje v rýchlych intervaloch oproti smeru postupu. Tieto presne definované spätné pohyby drôtu spôsobujú kontrolované uvoľňovanie kvapiek na dosiahnutie čistého prechodu medzi materiálmi bez odstrekov. Drôt sa pohybuje s veľmi vysokou frekvenciou a vyžaduje si pohon drôtu schopný rýchlej reakcie, bez prevodovky a priamo na zváracom horáku. Je jasné, že hlavný posuv drôtu tento pohyb nedokáže sledovať tento pohyb. Preto má podávacia hadica na drôt ja takzvaný zásobník drôtu, ktorý vyrovnáva pohyby drôtu smerom sem a tam.

Prístrojová technika

Zváranie CMT sa uskutočňuje výhradne s plne digitálnymi invertorovými prúdovými zdrojmi. Zvárací systém v zásade zodpovedá technickým prostriedkom pre systém MIG/MAG na najnovšej technickej úrovni, avšak pri zohľadnení špecifických požiadaviek. Spomenúť treba predovšetkým vysoko dynamický pohon drôtu, priamo v zváracom horáku. Ihneď keď prúdový zdroj deteguje skrat, spustí pohyb zváracieho drôtu späť a súčasne zníži zvárací prúd. Uvoľní sa presne jedna kvapka bez tvorby čo i len najmenšieho odstreku. Potom zvárací drôt beží znova dopredu a cyklus začína odznova. Vysoká frekvencia a maximálna presnosť sú základným predpokladom dokonale kontrolovaného prechodu materiálu. Pohon drôtu v zváracom horáku je dimenzovaný na rýchlosť, nie však na vysoké ťažné sily. Dodatočné podávanie drôtu sa preto zabezpečuje silnejšou, avšak principiálne pomalšou hlavnou jednotkou podávania drôtu. Na vyrovnávanie prekrývacieho, vysokofrekvenčného pohybu drôtu s lineárnym posuvom drôtu slúži zásobník drôtu na hadici podávania drôtu..

 
Produkty 

TransPuls Synergic 2700 CMT  TransPuls Synergic 2700 CMT MV 
TransPuls Synergic 2700 CMT MV TransPuls Synergic 3200 CMT 
TransPuls Synergic 3200 CMT MV TransPuls Synergic 3200 CMT MV 
TransPuls Synergic 3200 CMT R TransPuls Synergic 3200 CMT MV R 
TransPuls Synergic 3200 CMT MV R  TransPuls Synergic 4000 CMT 
TransPuls Synergic 4000 CMT MV  TransPuls Synergic 4000 CMT MV 
TransPuls Synergic 4000 CMT R  TransPuls Synergic 4000 CMT MV R 
TransPuls Synergic 5000 CMT   TransPuls Synergic 5000 CMT MV
TransPuls Synergic 5000 CMT MV TransPuls Synergic 5000 CMT R
TransPuls Synergic 5000 CMT MV R  TransPuls Synergic 5000 CMT MV R 

 
Použitie a výhody   

Ukážkovou disciplínou postupu CMT je určite spájanie ocele s hliníkom. Hoci sa oceľový základný materiál pri tomto takzvanom zváracom spájkovaní nenatavuje ale je len zmáčaný, celý rad ťahových skúšok preukázal lom vždy len základnom hliníkovom materiáli a nie v zvare. 


Okrem spojení oceľ-hliník sa postup CMT ukazuje ako veľmi vhodný pre celý rad ďalších aplikácií. Veľký dopyt je bezpochyby po prakticky bezodstrekovom spájkovaní žiarovo pozinkovaných a elektrolyticky pozinkovaných plechov zváracím drôtom zo zliatiny medi a hliníka. Konkrétne pokusy sa zaoberali spájaním pozinkovaných plechov (0,8 mm) a čierneho kovu (5 mm) s mimoriadne malou deformáciou pozinkovaného plechu.

Bez problémov je možné aj zváranie tenkých (0,3 – 0,8 mm) hliníkových plechov. Nízke vnášané teplo postupu CMT pritom umožňuje zriecť sa podložky kúpeľa bez prepadnutia zvaru. Rovnako presvedčivo prebieha zváranie ušľachtilých ocelí a horčíka.

 

Zhrnutie

Postup CMT reprezentuje ľahko použiteľný postup na spojovanie ocele a hliníka. Okrem toho CMT disponuje viac ako uspokojivými mechanicko-technologickými vlastnosťami. Stredobodom záujmu nie je len spájanie ocele s hliníkom, ale tiež vysoko zujímavé spektrum naväzujúcich aplikácií. Patrí sem spájkovanie plechov s povlakom bez odstrekujúceho materiálu i zváranie tenkých hliníkových plechov alebo zváranie horčíka. V súčasnosti prebieha veľký počet pokusov. Pri nich sa ukáže, aké aplikačné možnosti sa ešte otvoria pred postupom CMT.
 

 
Doppelcharakter der Verbindung Stahl-Aluminium
Zoom
Exakte Tropfenablöse und kontrollierter Werkstoffübergang
Zoom
CMT-Stromquelle, komplett ausgerüstet
Zoom
Drahtpuffer zur Entkopplung oszillierender Drahtbewegung
Zoom
CMT-Schweißbrenner beim Fügen
Zoom
Stumpfnaht zweier Aluminium-Dünnbleche
Zoom
predchádzajúci obrázoknasledujúci obrázok
zatvoriť
x
Doppelcharakter der Verbindung Stahl-AluminiumExakte Tropfenablöse und kontrollierter WerkstoffübergangCMT-Stromquelle, komplett ausgerüstetDrahtpuffer zur Entkopplung oszillierender Drahtbewegung CMT-Schweißbrenner beim FügenStumpfnaht zweier Aluminium-Dünnbleche
Vizualizacia CMT procesu
  • Bookmark and Share
  • Na začiatok stránky
  • Tlačiť